René Ververgaard afgetreden als secretaris en bestuurslid.

Na 10 jaar secretaris en bestuurslid van Beugelclub de Kuiters te zijn geweest heeft René Ververgaard tijdens de jaarvergadering zich niet meer herkiesbaar gesteld.  Patrick Bovee is voor hem in het bestuur gekomen en Annemie Sturme neemt het secretariaat op zich maar neemt geen zitting in het bestuur.

René krijgt een cadeaubon en bloemen als bedankje voor de bewezen diensten.