Pierre Ververgaard afgetreden als bestuurslid van Beugelclub de Kuiters.

 

Pierre Ververgaard is tijdens de jaarvergadering van 2021 afgetreden als bestuurslid van Beugelclub de Kuiters. Tom Klerken, Ben Vissers en René Ververgaard zijn toegetreden tot het bestuur die nu uit 6 leden bestaat. Hugo Noteborn heeft het secretariaat op zich genomen maar omdat hij geen lid is van de Kuiters maakt hij officieel geen deel uit van het bestuur. 

 

Tom Klerken is tevens tijdens de jaarvergadering gekozen tot voorzitter. 

 

Pierre Ververgaard neemt met een kort dankwoordje afscheid. Hij heeft het werk altijd met veel plezier gedaan. Hij dankt iedereen voor het vertrouwen dat hij altijd van de leden heeft gekregen en geeft ook aan dat hij de volste vertrouwen heeft in de nieuwe voorzitter.

 

In zijn aanvaardingsspeech bedankt Tom de oude voorzitter voor het vele goede werk en refereert onder meer naar de bouw van het clubhuis en het vijfenzeventig jarig bestaan van de vereniging. Zonder Pierre zou dit allemaal nooit gelukt zijn. Namens de vereniging biedt Tom de oude voorzitter enkele cadeaus aan.